ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗ- ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 1821 – 1961

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗ- ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΚΟΜΜΑΤΑ  1821 – 1961

Οι διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής
και οι περί κομμάτων διατάξεις των
εκάστοτε εκλογικών νόμων αποτελούν τα
νομικά πλαίσια εντός των οποίων
κινούνται οι κομματικοί σχηματισμοί.
Φιλοδοξία του παρόντος δοκιμίου είναι
να παρουσιάσει τα πραγματικά πλαίσια
εντός των οποίων αναπτύχθηκαν και
αναπτύσσονται τα ελληνικά πολιτικά
κόμματα.

Τα σύγχρονα πολιτικά κόμματα, αμέσως ή
εμμέσως, αποτελούν ουσιώδη όργανα της
κυβερνήσεως, χαράσσουν, νομίμως, την
κατεύθυνση της πορείας των πολιτικών
πραγμάτων και είναι προικισμένα, είτε
κατ’ έθιμον είτε βάσει γραπτών κανόνων
δικαίου, με ειδικά δικαιώματα, τα οποία
διαγράφουν τα πλαίσια εντός των οποίων
κινούνται. Γι’ αυτό και το σύγχρονο
κράτος είναι κοματικό. Αυτό σημαίνει
ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς
ένα, δύο ή περισσότερα κόμματα.

Βιογραφικό:

Ο Γρηγόριος Δαφνής, δικηγόρος,
δημοσιογράφος και ιστορικός
συγγραφέας, γεννήθηκε στην Κέρκυρα το
1909. Στην Κατοχή εκτοπίσθηκε κατ’ αρχάς
στους Παξούς και εν συνεχεία
εγκλείσθηκε σε στρατόπεδο
συγκεντρώσεως στον Τάραντα της
Ιταλίας, απ’ όπου δραπέτευσε το 1943.
Κατέφυγε στην Αίγυπτο και υπηρέτησε
στο υπουργείο Πληροφοριών. Μετά την
απελευθέρωση εργάσθηκε ως πολιτικός
συντάκτης σε αθηναϊκές εφημερίδες και
σχολιαστής στο ΕΙΡ. Διατέλεσε
διευθυντής του ΑΠΕ την περίοδο 1964-65 και
γενικός διευθυντής του ΕΙΡ την περίοδο
1965-67. Κατά τις εκλογές του 1946 και 1959 ήταν
υποψήφιος βουλευτής του Κόμματος των
Φιλελευθέρων και της ΕΠΕΚ αντιστοίχως.
Συνέγραψε τα έργα Η Ελλάς μεταξύ δύο
πολέμων, Τα ελληνικά πο¬λιτικά κόμματα,
Ιωάννης Καποδίστριας κ.ά. Πέθανε στην
Αθήνα το 1977.